Kraków – miasto turystyczne

Kraków – miasto turystyczne

Wydaje się, że wśród miast w naszym kraju Kraków znajduje się na czele jeśli chodzi o rozwój turystyki. Pod tym kątem dzieje się w tym mieście bardzo wiele, nie brakuje atrakcyjnych turystycznie miejsc, gdzie można zobaczyć jakieś ciekawe zabytki. Rozwój turystyki w mieście musi się wiązać również z rozwojem bazy turystycznej i pod tym kątem

countinue reading