Czym są posiłki pracownicze

Czym są posiłki pracownicze

Zgodnie z wszelkimi normami BHP, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom posiłki regeneracyjne. Tego rodzaju posiłki należą się pracownikom pracującym w trudnych warunkach, w warunkach o bardzo niskich temperaturach oraz podczas wykonywania pracy, w czasie, której tracą bardzo dużo energii.

countinue reading
Posiłki profilaktyczne – zgłębiamy temat

Posiłki profilaktyczne – zgłębiamy temat

W dobie wszechobecnego Internetu i łatwego dostępu do informacji trudno uwierzyć w to, że nie wszyscy pracownicy znają swoje prawa i wiedzą, czego mogą domagać się od pracodawcy. Często sami pracodawcy nie mają świadomości, że poza regularnie i na czas wypłacanym wynagrodzeniem powinni jeszcze swoim pracownikom coś zapewnić.

countinue reading
Żywienie dla pracownika…

Żywienie dla pracownika…

Praca fizyczna na wolnym powietrzu jest wyczerpująca niezależnie od pory roku, ale w okresie zimowym w chłodnym klimacie jest szczególnie trudna. By stała się wykonalna pracodawca musi wesprzeć pracowników posiłkami uzupełniającymi straty energetyczne, które ponieśli. Najodpowiedniejsze są tzw. posiłki profilaktyczne. Posiłek profilaktyczny przysługuje określonym pracownikom na mocy prawa – warunki stawiane pracodawcom określa i precyzuje

countinue reading
Pracownicze posiłki profilaktyczne

Pracownicze posiłki profilaktyczne

Wykonywanie pracy może wiązać się z wielkim wydatkiem energetycznym ponoszonym przez nasz organizm. Taką ewentualność bierze pod uwagę na szczęście kodeks bezpieczeństwa i higieny pracy, w którego zapisach można doszukać się wszystkich stosownych informacji na temat takich zagadnień jak posiłki oraz napoje profilaktyczne.

countinue reading