Ubezpieczenia zdrowotne na czas podróży

Ubezpieczenia zdrowotne na czas podróży

Przed podróżą warto ubezpieczyć się na wypadek zachorowania. W państwach Unii Europejskiej chronić nas będzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w skrócie EKUZ.

 

Co zapewnia EKUZ?

 

Karta potwierdza, że mamy prawo leczyć się na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia w państwach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii. Karta wydawana jest po złożeniu wniosku przez osobę, która jest uprawniona do leczenia w ramach NFZ. Z kartą EKUZ mamy prawo do opieki medycznej tylko w publicznych placówkach służby zdrowia na warunkach, jakie panują w państwie, w którym przebywamy. Jeśli korzystanie z opieki medycznej jest częściowo tam odpłatne, to my także te koszty będziemy musieli ponieść (jeśli mamy dodatkowe ubezpieczenie, koszty te pokryje ubezpieczyciel). Kartę EKUZ otrzymamy po złożeniu odpowiedniego wniosku w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia lub w jego delegaturze. Wniosek o wydanie EKUZ możemy złożyć również drogą elektroniczną. Karta EKUZ z reguły jest ważna sześć miesięcy.

Turystyczna polisa zdrowotna

 

Może być zamiennikiem lub uzupełnieniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W razie choroby towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty pomocy medycznej. Turystyczna polisa zdrowotna bardzo często gwarantuje także opłacenie kosztów transportu medycznego do kraju, akcji poszukiwawczej oraz przyjazdu i zakwaterowania osoby bliskiej. Może dodatkowo obejmować również assistance dla tego, kto na czas naszej nieobecności zaopiekuje się mieszkaniem.

Na to zwróćmy uwagę

 

Wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe i polisę upewnijmy się, czy ubezpieczenie pokryje koszt leczenia na terenie krajów, przez które możemy przejeżdżać. Sprawdźmy, jak definiowany jest ubezpieczyciela obszar działania polisy. Czasem podstawą są tylko państwa Unii Europejskiej, a czasem jest to cały świat. Sprawdźmy również wyłączenia, a więc sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje kosztów leczenia, np. nietrzeźwość, uprawianie sportów ekstremalnych, przebywanie na obszarach objętych wojną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *