Co wziąć pod uwagę kupując polisę Autocasco?

Co wziąć pod uwagę kupując polisę Autocasco?

Ubezpieczenia komunikacyjne w naszym kraju dzielą się na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Do tych drugich należy między innymi Autocasco nazywane w skrócie AC. Na co zwrócić uwagę, aby kupić polisę, która zapewni naprawdę dobrą ochronę?

 

Zakres ubezpieczenia

 

Sytuacji, w których polisa AC może okazać się bardzo potrzebna jest mnóstwo. Dlatego też zakres ochrony ubezpieczeniowej może być nie tylko bardzo różny, ale też dostosowany do wymagań i potrzeb osoby ubezpieczającej samochód. Polisa AC pomoże w zlikwidowaniu szkody bez konieczności sięgania do portfela w sytuacji:

  • kradzieży samochodu lub elementów jego podstawowego oraz dodatkowego wyposażenia;
  • uszkodzenia na skutek kolizji lub wypadku. Polisa przyda się w sytuacji, gdy auto zostanie uszkodzone nie tylko przez osobę trzecią, ale także osobę kierującą autem;
  • uszkodzenia na skutek czynników atmosferycznych (np. opady gradu), zderzenia się ze zwierzęciem przebiegającym przez drogę czy leżącym na ziemi przedmiotem.

Z zakresu ochrony są wyłączone te zdarzenia, które są wynikiem rażącego niedbalstwa właściciela samochodu lub jego bliskich oraz zdarzenia pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych, narkotyków. W takich sytuacjach odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Wycena samochodu

 

Wycena samochodu przy kupowaniu ubezpieczenia Autocasco jest bardzo ważne; jeśli zostanie dokonana niewłaściwie, ewentualne odszkodowanie może nie pokryć wartości poniesionej szkody. Wartość samochodu wyliczana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe; jeśli polisa dotyczy używanego samochodu pod uwagę brana jest jego wartość rynkowa. W przypadku, gdy ubezpieczany jest nowy samochód, pod uwagę brana jest cena na fakturze. Są jednak sytuacje, w których cena na fakturze nie będzie dla ubezpieczyciela wiążąca. Wartość fakturowa nie zostanie uznana między innymi wtedy, gdy od zakupu samochodu upłynęło pół roku. Osoby kupujące polisę AC nie muszą zgadzać się z wyceną wartości auta dokonaną przez ubezpieczyciela. Mają prawo podać cenę ustaloną przez niezależnego rzeczoznawcę.