Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie NNW?

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to jedno z dobrowolnych ubezpieczeń, które mogą wykupić właściciele samochodów. Czym różni się polisa NNW od innych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych? Czy warto to ubezpieczenie wykupić?

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaliczane jest to ubezpieczeń osobowych. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca oraz podróżujący z nim pasażerowie. W zakresie tego ubezpieczenia znajdują się trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce podczas wykonywania czynności związanych z użytkowaniem pojazdu. Na odszkodowanie mogą liczyć więc osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu, podczas tankowania paliwa, załadunku lub rozładunku, podczas naprawiania samochodu na trasie, podczas postoju. W zakres ochrony wchodzą oczywiście także wypadku, które miały miejsce podczas jazdy. Odszkodowanie będzie przysługiwać także, gdy pasażerowie lub kierowca poniosą śmierć.

Polisa NNW ma bardzo różny zakres ochrony. Może więc chronić tylko w wypadkach, które miały miejsce na terenie Polski, ale może też chronić niezależnie od miejsca wypadku. Warto wiedzieć, że wysokość odszkodowania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczyciele naliczają procentowo. Kupowanie polisy NNW, która opiewa na niską sumę ubezpieczenia mija się z celem. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 10 tysięcy złotych i uszczerbku na zdrowiu wynoszącym 2 procent, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 200 zł. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać treść dokumentu o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zawiera on dokładny opis zdarzeń, w których właściciel polisy jest objęty ochroną. W OWU wymienione są także wszystkie sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa nie działa.

W większości towarzystw ubezpieczeniowych na zgłoszenie szkody w przypadku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest 7 dni od dnia, w którym wypadek miał miejsce.