Informacje o ubezpieczeniu na życie, które mogą ci się przydać

Informacje o ubezpieczeniu na życie, które mogą ci się przydać

Ubezpieczenie na życie jest zabezpieczeniem nie tylko osoby ubezpieczonej, ale także rodziny. Polisy na życie mogą być indywidualne i grupowe. Przyjrzyjmy się tym pierwszym.

 

Różne rodzaje polis

 

Polisa na życie to dobre rozwiązanie, gdy chcemy zabezpieczyć zarówno siebie, jak i swoją rodzinę. Polisy na życie występują w kilku rodzajach. Najczęściej wybierana jest polisa na wypadek śmierci. Są jednak i takie, które zapewniają finansowy parasol na wypadek utraty pracy. Finansowo możemy zabezpieczyć także swoje dzieci lub wnuki. Kolejnym wariantem ubezpieczenia na życie jest polisa posagowa. Polisę posagową mogą kupić nie tylko rodzice, ale również dziadkowie lub innym krewni, ale pod warunkiem, że nie przekroczyli ustalonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe limitu wieku; w zależności od ubezpieczyciela może to być 55 lub 65 lat. Zakres ochrony polisy na życie może być bardzo szeroki, ale przełoży się to na wysokość składki.

 

Okres ubezpieczenia

 

Rozwiązaniem najlepszym jest kupienie polisy w młodym wieku. Im później zdecydujemy się na kupienie polisy na życie, tym mniej na tym zyskamy. Pamiętajmy, że kupując polisę po 60. urodzinach ubezpieczyciel zapłacimy około 50 procent więcej niż gdybyśmy kupili ja na przykład po 30. urodzinach. Wartość polisy na życie zależy nie tylko od tego, ile mieliśmy lat ubezpieczając się, ale także nasza kondycja zdrowotna.

 

Suma ubezpieczenia

 

Określa się ją przy zawieraniu polisy. Jest to maksymalna kwota, która zostanie wypłacona np. w razie śmierci. Ustalając ją powinniśmy uwzględnić kilka szczegółów. Przede wszystkim musimy odpowiedzieć na pytanie: jak wysoką poduszkę finansową i na jaki okres chcemy po swojej śmierci zapewnić swojej rodzinie? Oczywiście, im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy, tym lepiej.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

Musimy się z nimi dokładnie zapoznać przed podpisaniem umowy. Zawierają one między innymi zakres odpowiedzialności naszego ubezpieczyciela oraz katalog wyłączeń, czyli sytuacji, w których nie otrzymamy świadczenia.