Jakie ubezpieczenie dla samochodu?

Jakie ubezpieczenie dla samochodu?

Wykupienie ubezpieczenia to najlepszy sposób na to, aby zabezpieczyć samochód na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Jakie ubezpieczenia mają do wyboru właściciele samochodów?

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

Jest to najważniejsze ubezpieczenie, które muszą posiadać właściciele wszystkich zarejestrowanych w Polsce samochodów. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W przypadku, gdy dojdzie do kolizji czy wypadku, koszt naprawienia szkody zostanie pokryty przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym polisę OC wykupił sprawca szkody. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest ważne 12 miesięcy. Pierwszą polisę należy wykupić  w dniu rejestracji, kolejną – gdy ważność poprzedniej wygasa. Polisa OC kupiona w jednym z działających na terenie Polski towarzystw ubezpieczeniowych działa także na terytorium większości państw europejskich. W przypadku, gdy sprawca szkody nie miał ubezpieczenia OC, odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Ubezpieczenie Autocasco

 

To ubezpieczenie dobrowolne. Jego zakres można dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Polisa Autocasco może zapewniać ochronę tylko na wypadek kradzieży samochodu, jego elementów lub wyposażenia, ale do wyboru są także polisy, które chronią od wszystkich ryzyk. Im szerszy wariant ochrony wybierzemy, tym wyższą składkę zapłacimy. Warto więc sprawdzić przed jakimi zdarzeniami chroni polisa. Ochrona przed uszkodzeniem auta na skutek zejścia lawiny nie przyda nam się, gdy mieszkamy na nizinach, a zimą nie wybieramy się w wysokie góry. Sprawdźmy też, jaki jest zasięg terytorialny wybranej polisy. AC może mieć wariant kosztorysowy lub bezgotówkowy. Gdy spowodujemy wypadek pod wpływem alkoholu, nie otrzymamy odszkodowania.

 

Assistance

 

Również jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Polisa gwarantuje otrzymanie różnego rodzaju pomocy, na przykład holowanie. Polisa ta daje także szansę na otrzymanie zastępczego samochodu na czas naprawy naszego auta.