Na co uważać kupując AC?

Na co uważać kupując AC?

Kierowcy mogą kupić dla swojego samochodu nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale również dobrowolne ubezpieczenie Autocasco. Przy tych umowach towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często wprowadzają zapisy, które mają doprowadzić do tego, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone lub jego wysokość zostanie zmniejszona. Jakie zapisy stosują ubezpieczyciele?

 

Rażące niedbalstwo

 

To sformułowanie jest jednym z ulubionych określeń firm ubezpieczeniowych, które wyjątkowo często powoduje, że ubezpieczycie odmawia wypłaty odszkodowania. Pod tym terminem kryją się mało rozsądne zachowania właściciela samochodu. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, gdy samochód został ukradziony, gdyż właściciel pozostawił w nim kluczyki.

 

Amortyzacja części

 

Również jest terminem bardzo lubianym przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W chwili przeprowadzania postępowania przez rzeczoznawcę, wartość szkody zostanie zmniejszona o wartość części samochodowych. Im starszy jest samochód, tym mniejsze odszkodowanie otrzyma jego właściciel. Warto wiedzieć, że wnosząc dodatkową opłatę w większości towarzystw ubezpieczeniowych można amortyzacje zlikwidować.

Franszyza

 

Jest to klauzula, która określa, przy jakiej kwocie szkody nie zostanie ona pokryta przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Franszyza może być integralna (to minimalna wartość szkody, poniżej której ubezpieczyciel nie odpowiada) lub redukcyjna. W tym wariancie jest to kwota, o którą wypłata odszkodowania zostanie obniżona bez względu na wysokość. W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych istnieje możliwość wykupienie franszyzy. Jest to rozwiązanie, nad którym na pewno warto się zastanowić.

Zawyżona wartość samochodu

 

Elementów, które składają się na składkę ubezpieczeniową jest kilka. Wartość samochodu jest wyjątkowo ważna. Wysoka, uzależniona od wysokiej wartości samochodu składka, nie musi jednak być równoznaczna z wysokim odszkodowaniem. Towarzystwa ubezpieczeniowe kierują się bowiem przy wypłacaniu odszkodowania wartością auta w dniu, w którym miała miejsce szkoda.