Na co zwrócić uwagę biorąc chwilówkę?

Na co zwrócić uwagę biorąc chwilówkę?

Gotówkę można dostać bardzo szybko i bez zbędnych formalności. Chwilówki nie tracą więc popularności. Na co zwrócić uwagę biorąc chwilówkę?

Poproś o umowę i szczegółowe informacje

 

Przed podpisaniem umowy z instytucją pożyczkową mamy prawo poznać szczegóły dotyczące pożyczki. Koniecznie zapytajmy o:

  • warunki jej udzielenia: dokumenty, które musimy przygotować, czekające nas opłaty, ewentualne dodatkowe wymogi;
  • procedury w sytuacji opóźnienia spłaty pożyczki. Zapytajmy czy możliwe jest renegocjowanie warunków umowy, na przykład obniżenie pojedynczej raty, czasowe zawieszenie spłaty czy wydłużenie okresu spłaty.

Gdy dostaniemy umowę, przeczytajmy ją zwracając uwagę przede wszystkim na to, czy oprocentowanie pożyczki nie jest znacznie wyższe niż to proponowane przez inne instytucje pożyczkowe. Koniecznie zwróćmy uwagę, czy firma nie wymaga ustanowienia zabezpieczenie, którego wysokość jest niewspółmiernie wysoka w porównaniu z kwotą pożyczki.

Kiedy warto zrezygnować z chwilówki?

 

Większość instytucji pożyczkowych, które działają w naszym kraju stosuje uczciwe procedury, ale są i takie, które prowadzą nielegalną działalność. Nie powinniśmy podpisywać umowy, gdy firma pożyczkowa wymaga od nas:

  • wysłania kosztownego SMS-a lub wykonania połączenia telefonicznego na infolinię, która jest płatna;
  • wpłaty prowizji za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki.

Nie podpisujmy umowy także z firmą, która udziela pożyczek droższych niż dopuszczają to obowiązujące przepisy prawa.

Przyjrzyj się kosztom

 

Zgodnie z prawem wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku nie może przekroczyć dwukrotności stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski. Z kolei maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 25 procent sumy, którą pożyczyliśmy plus 30 procent pożyczonej kwoty w skali roku.

Pamiętajmy, że mamy prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od jej podpisania. Odstąpienie nie może się dla nas wiązać z żadnymi opłatami. Firma pożyczkowa musi nam zwrócić opłatę przygotowawczą.