Ochrona jaką może zapewnić ubezpieczenie na życie

Ochrona jaką może zapewnić ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie to ważna część oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Na wykupienie polisy na życie z pewnością warto się zdecydować. Przed sfinalizowaniem umowy warto jednak bliżej poznać ten produkt, a przede wszystkim dowiedzieć się, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenia na życie.

 

Na wypadek inwalidztwa

 

Polisa na życie zapewnia ochronę na wypadek, gdy na skutek nieszczęśliwego wypadku osoba ubezpieczona stanie się niepełnosprawna. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często proponują osobom zainteresowanym wykupieniem polisy na życie, wariant z ochroną na wypadek trwałego lub całkowitego uszczerbku na zdrowiu. Przed podpisaniem umowy warto jednak sprawdzić, jak zakład ubezpieczeń rozumie pojęcie „inwalidztwo”. Ubezpieczyciele interpretują je bowiem bardzo różnie.

Na wypadek śmierci

 

Ubezpieczenia na życie gwarantuje przede wszystkim wypłatę świadczenia na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Zawierając umowę ubezpieczenia koniecznie należy wskazać osobę uposażoną. Jest to osoba, które w przypadku śmierci ubezpieczonego towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie z polisy. Ochrona na wypadek śmierci to zabezpieczenie współmałżonka i dzieci przynajmniej na pewien czas.

Na wypadek poważnej choroby

 

Polisa na życie może obejmować ochroną również poważną chorobę. Czy tak jest dowiemy się, jeśli przeczytamy Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Pamiętajmy jednak, że listę chorób objętych polisą każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala samo. W poszczególnych firmach mogą to być zupełnie inne choroby.

Na wypadek hospitalizacji

 

Większość polis na życie zapewnia ochronę także na wypadek pobytu w szpitalu. W tym przypadku wysokość świadczenia, które otrzyma osoba ubezpieczona zostanie wyliczona na podstawie ilości dni, które spędziła w szpitalu. W większości przypadków za jeden dzień hospitalizacji towarzystwa ubezpieczeniowe naliczają kilkadziesiąt złotych.

W wielu firmach ubezpieczeniowych istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia na życie. Wiąże się to jednak z wyższą składką.