Posiłki profilaktyczne dla pracowników

Posiłki profilaktyczne dla pracowników

Posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom, którzy pracują w szczególnie uciążliwych warunkach. Wykonywanie przez nich obowiązków wiąże się z pracą w niskich lub wysokich temperaturach oraz z dużym zużyciem energetycznym. Regulamin pracy, obecny w każdym zakładzie, powinien jasno precyzować sposób i czas wydawania tych posiłków.
Pracodawca, w określonych warunkach, ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom nie tylko posiłki profilaktyczne, ale także wodę zdatną do picia lub inne napoje. Ich rodzaj i ilość zależy od rodzaju wykonywanej pracy i od potrzeb fizjologicznych pracowników.

Wygląd posiłku profilaktycznego

Posiłki profilaktyczne powinny być w postaci jednego posiłku, najczęściej gorącego. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości zapewnić posiłków w miejscu pracy, powinien umożliwić korzystanie z tego typu posiłków w wybranym punkcie gastronomicznym, albo dać możliwość przygotowania takiego posiłku pracownikowi z produktów, które zakupił pracodawca.

Jeżeli pracodawca z różnych względów nie może wydać pracownikom napojów czy posiłków profilaktycznych, powinien wydać im kupony lub bony, które umożliwią im zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych. Posiłki profilaktyczne przysługują nie tylko pracownikom, którzy pracują ciężko fizycznie, ale również takim, którzy pracują pod ziemią, czy przy usuwaniu szkód powstałych na skutek klęsk żywiołowych, czy innych zdarzeń losowych.

Posiłki profilaktyczne powinny zawierać około 1000 kalorii, w tym powinny znajdować się węglowodany w około pięćdziesięciu procentach, tłuszcze około trzydziestu procent i około piętnastu procent powinny stanowić białka. Posiłki te należy wydawać trzy lub cztery godziny od rozpoczęcia pracy, w czasie przerwy.

Kiedy taki posiłek jest niezbędny?

O tym czy w danym zakładzie istnieje konieczność wydawania posiłków profilaktycznych decydują specjalne badania wykonywane na zlecenie pracodawcy. Za posiłki profilaktyczne nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego pracownikom. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki sanitarne w miejscu służącym do przyrządzania posiłków.