Posiłki profilaktyczne – z czym to się je?

Posiłki profilaktyczne – z czym to się je?

Każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest w uciążliwych warunkach lub na stanowisku, który wiąże się z pracą przy bardzo wysokich lub niskich temperaturach oraz związanym z dużym wysiłkiem energetycznym, należą się od pracodawcy napoje i posiłki profilaktyczne. Standardy wydawania tego rodzaju napojów i posiłków powinny być umieszczone w regulaminie pracy, ponieważ jest to jeden z obowiązków pracodawcy.

Kto jest zobowiązany do zapewnienia posiłków regenerującego

Jednakże trzeba pamiętać, że nie każdy pracodawca obowiązany jest do zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych, ale na pewno ten, którego pracownicy pracują w szczególnie uciążliwych warunkach. Posiłek energetyczny jest wydawany adekwatnie do wysiłku fizycznego danego pracownika, natomiast napój profilaktyczny uzależniony jest od wysokości temperatury w miejscu pracy. Przedstawia się to tak, że pracodawca jest zobligowany do wydawania posiłków profilaktycznych, gdy pracownik:
– wykonuje pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, powodującą duży wydatek energetyczny organizmu, min. 2000 kcal u mężczyzn i 1100 kcal u kobiet
– wykonuje pracę w pomieszczeniu zamkniętym, związaną z wysiłkiem fizycznym, powodującą duży wydatek energetyczny organizmu, min. 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet, jeżeli temperatura w miejscu pracy nie przekracza 10 stopni Celsjusza lub wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza oraz gdy praca jest wykonywana w okresie zimowym na otwartej przestrzeni. Okres zimowy przypada od 01 listopada do 31 marca. W tym okresie pracodawca musi również zapewnić pracownikom gorące napoje profilaktyczne,
– wykonuje prace pod ziemią

Wydatek energetyczny

O tym czy pracownikom pracującym w okresie zimowym na otwartej przestrzeni przysługują posiłki profilaktyczne, decyduje pomiar wydatku energetycznego na ich stanowiskach pracy. Musi wynosić powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet, aby danemu pracownikowi posiłek profilaktyczny się należał.
Posiłki i napoje profilaktyczne to nie inaczej jak świadczenia pieniężne, które są określone przepisami BHP, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu.