Posiłki profilaktyczne

Posiłki profilaktyczne

Wydawanie posiłków profilaktycznych, reguluje odpowiednia ustawa i według przepisów bhp, pracodawca ma obowiązek je wydawać niektórym pracownikom.

Od 1 listopada do 31 marca posiłki profilaktyczne, należy zapewnić osobom pracującym na świeżym powietrzu, niezależnie czy to są kobiety, czy mężczyźni. Regulacje te dotyczą osób, których praca wykonywana na zewnątrz powoduje w ciągu zmiany, wydatek energetyczny związany z wysiłkiem na poziomie 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet.

Regulacje prawne

W celu ustalenia czy osoby pracujące na otwartej przestrzeni powinny dostawać odpowiednio zbilansowane posiłki, dokonuje się pomiarów wydatku energetycznego na ich stanowiskach pracy.
Takie regulacje dotyczą nie tylko pracowników zatrudnionych do prac na powietrzu, ale również w pomieszczeniach, gdzie temperatura jest niższa niż dziesięć stopni. Jeżeli wysiłek przekracza poziom 2000 kcal, co się bardzo często zdarza przy pracach fizycznych, pracodawca ma obowiązek zapewnić takiej osobie posiłki przez cały rok.

Ustawa obejmuje również pracowników zatrudnionych do prac pod ziemią, np. górników, czy osoby z branży budowlanej zatrudnione przy drążeniu tuneli.

Ustawodawca nakazuje także zapewnienie gorących napojów wszystkim zatrudnionym na otwartej przestrzeni, niezależnie od pory roku, jeżeli temperatura wynosi poniżej dziesięciu stopni. Dotyczy to także osób zatrudnionych w pomieszczeniach, gdzie panują warunki mikroklimatu zimnego a wartość wskaźnika siły chłodzącej powietrza(WCI), wynosi powyżej 1000.

Dlaczego nie każdy stosuje się do przepisów?

Mimo iż takie regulacje dotyczą praktycznie wszystkich pracowników budowlanych, pracodawcy często nie stosują się do tych przepisów. Bardzo często wynika to z nieznajomości przepisów bhp. Duże zakłady pracy, zatrudniające, bądź współpracujące z inspektorami bhp, wywiązują się ze swoich obowiązków, pomiary wysiłku energetycznego są tam regularnie robione, także na prośbę pracownika. Niedostosowywanie się do przepisów może grozić nałożeniem kary przez odpowiedni urząd. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać anonimowo.