Posiłki w regulaminie

Posiłki w regulaminie

W niektórych przypadkach pracownikom przysługuje dożywanie w miejscu pracy. Wydawanie posiłków i napojów o charakterze profilaktycznym musi być jasno opisane w regulaminie pracy, aby uniknąć niepotrzebnych wątpliwości i utrudnień przy ich wydawaniu.A to na jakiej zasadzie powinno odbywać dokarmianie pracowników ustala się na spotkaniach z ich przedstawicielami lub po konsultacji z zakładową organizacją związkową.

Charakter pracy, a posiłek

Posiłki profilaktyczne odgrywają szczególną rolę, dlatego powinny być dopasowane do charakteru pracy. W przeciwnym razie ich udostępnianie mija się z główną ideą przyświecającą osobom, które je wymyśliły. Ponadto kiedy wzmianka o nich zostaje uwzględniona w regulaminie pracy pracodawca nie ma problemów z resztą pracowników, która także chciałaby je otrzymać. Oczywiście również pracownicy są chronieni i pracodawca nie może się wymigać od ustaleń. To, jakie posiłki i komu przysługują powinno być określone jak najjaśniej i nie dawać żadnych wątpliwości. Sam pomysł wspierania pracowników w dany sposób ma swoje źródło w Kodeksie Pracy oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku na temat posiłków profilaktycznych. To sposób na chronienie pracowników pracujących w warunkach niesprzyjających zachowaniu zdrowia.

Kogo dotyczą ustalenia prawne

Wedle ustaleń prawnych napoje i posiłki profilaktyczne przysługują osobom, które znajdują się podczas wykonywanej pracy w warunkach ciężkich. Oczywiście oznacza to, że czasami te osoby niekoniecznie muszą przez cały czas pracować w tak samo ekstremalnych warunkach. Najlepszym przykładem jest roznoszenie ulotek. Jak wiadomo jest to praca fizyczna na zewnątrz, więc pracownik jest narażony na różnorakie warunki pogodowe. Szczególnie latem roznoszenie ulotek może być uciążliwe ze względu na mocne promieniowanie słoneczne oraz wysoką temperaturę. Dlatego też istotne jest zapewnienie pracownikom dostępu do wody. W przeciwnym razie może skończyć się pozwem pracodawcy przez pracownika i nie będzie to pozbawione sensu, a sprawa może się okazać dla pozwanego przegrana.