Poznajemy bliżej ubezpieczenie Autocasco

Poznajemy bliżej ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenia komunikacyjne to nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ale także ubezpieczenia dobrowolne. Do ubezpieczeń, których właściciele samochodów nie muszą posiadać należy między innymi Autocasco. Czy warto to ubezpieczenie wykupić?

 

Zakres ubezpieczenia AC

 

Jest on bardzo różny, polisę AC bardzo łatwo jest więc dopasować do własnych potrzeb. Dobra polisa to taka, która zapewni odszkodowanie nie tylko w sytuacji, gdy samochód lub elementy jego wyposażenia zostaną skradzione. Zakresem ochrony powinny zostać objęte również uszkodzenia samochodu, do których może dojść w czasie wypadku lub kolizji. Warto też pamiętać o tym, że do uszkodzenia samochodu bardzo często dochodzi podczas parkowania. Dobra polisa powinna więc chronić również na wypadek takich właśnie sytuacji. Dodatkową ochroną można objąć również opony i szyby (przednią, tylną, boczne) samochodowe. Osoby, które chcą zapewnić kompleksową ochronę mogą wybrać polisę, która zakresem ochrony obejmuj także uszkodzenia lub zniszczenia samochodu  na skutek działania zjawisk atmosferycznych: przewrócenia drzewa przez huraganowy wiatr, powodzi, uderzenia pioruna, zatopienia, opadów gradu, osunięcia się ziemi. Im szerszy zakres ochrony zostanie wybrany, tym wyższą składkę wyliczy towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

Suma ubezpieczenia i likwidacja szkody

 

Suma ubezpieczenia nie powinna być zbyt niska, powinna być adekwatna do wartości ubezpieczanego samochodu. O wysokości składki zadecyduje nie tylko suma ubezpieczenia, ale także marka i wiek samochodu. Przed podpisaniem umowy osoba ubezpieczająca auto musi zadecydować o wariancie likwidacji szkody. Do wyboru jest wariant kosztorysowy i serwisowy. W wariancie pierwszym auto naprawiane jest w warsztacie, który wskaże ubezpieczyciel. Z warsztatem rozlicza się ubezpieczyciel. W drugim wariancie koszt naprawy pokrywany jest przez właściciela samochodu z otrzymanego odszkodowania. Samochód może zostać naprawiony w dowolnym, wybranym przez właściciela auta warsztacie.