Pożyczki chwilówki: co trzeba wiedzieć?

Pożyczki chwilówki: co trzeba wiedzieć?

Kredyt w banku to najbardziej popularna forma uzyskania dodatkowej gotówki. Są jednak osoby, którym bank z uwagi na znaczne zadłużenie czy brak stałych dochodów odmawiają przyznania kredytu. W takiej sytuacji część osób zwraca się o pożyczkę do firmy pożyczkowej lub parabanku.

 

Sprawdź firmę!

 

Firmy pożyczkowe czekają na klientów, którym bank odmówił przyznania kredytu. Przed decyzją o pożyczce w takiej instytucji, koniecznie trzeba ją sprawdzić. W Polsce nie działa centralny rejestr firm pożyczkowych, dlatego informacje o nich znaleźć można w różnych źródłach. Można je sprawdzić między innymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz w rejestrze Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Jakie są koszty chwilówki?

 

Instytucje pożyczkowe najwięcej zarabiają na opłatach dodatkowych. Ale zgodnie z ustawą oprocentowanie nominalne w stosunku rocznym nie może przekroczyć dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polski (w chwili pisania artykułu wynosiła ona 1,5%) oraz 3,5%. Oznacza to, że aktualnie maksymalne oprocentowanie chwilówek w skali roku to 10 %. Jeśli chodzi o koszty pozaodsetkowe (np. ubezpieczenie pożyczki, które z reguły jest bardzo drogie), to nie mogą one przekroczyć 25% pożyczonej sumy plus 30% kwoty pożyczki w skali roku. Limit kosztów, które klienci poniosą z tytułu zaległości w spłacie nie może być wyższy niż dwukrotność stopy referencyjnej oraz stałej marży, która wynosi 5,5%. W sumie więc monity, wezwania do zapłaty i karne odsetki nie mogą być wyższe niż 14% w skali roku. Warto też wiedzieć, że w przypadku prolongaty terminu spłaty, przez okres 120 dni od udzielenia pożyczki, pożyczkodawca nie może obciążać opłatami, które przekraczają limit kosztów pozaodsetkowych, które zostały naliczone od prolongowanej kwoty pożyczki.

Chwilówka to tak naprawdę wyjście ostateczne. Decydując się na nią trzeba mieć pewność, że problemy finansowe są jedynie przejściowe. Od umowy można odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.