Prawo pracy – ważne informacje

Prawo pracy – ważne informacje

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom nieodpłatne posiłki oraz napoje, jeśli zatrudnieni są oni w ciężkich warunkach. Jest to konieczne ze względów profilaktycznych, stąd także nazwa: posiłki profilaktyczne. Zasady te są szczegółowo opisane w kodeksie pracy, z którego dowiadujemy się szczegółowych informacji.

Praca fizyczna

Jaki wysiłek fizyczny należy do tej kategorii? Przede wszystkim praca pod ziemią, w pomieszczeniach zamkniętych w których temperatura wynosi mniej niż 10 stopni bądź więcej niż 25, a także wysiłek który powoduje ubytek kaloryczny. Napoje z kolei musi zapewnić tym, którzy pracują w temperaturze powyżej 25 stopni, w mikroklimacie zimnym charakteryzującym się chłodnym powietrzem, a także w niskich temperaturach. Co więcej, praca związana z dużym wysiłkiem fizycznym powodującym ubytek kaloryczny organizmu również musi zostać uwzględniona przez pracodawców. Mają oni obowiązek zapewnić gorące dania i napoje, których rodzaj jak i temperatura powinny być szczegółowo dostosowane do warunków, w jakich odbywa się praca. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić im posiłków i napojów w miejscu pracy, powinien zaopatrzyć się w usługi gastronomiczne, które będą dostarczać pracownikom pożywienie. Może również przygotowywać je sam, jednak musi przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich warunków higienicznych. Pracownicy nie powinni ponosić za posiłki żadnych kosztów. Taka czynność jest niczym regeneracja, którą musimy zapewnić naszym pracownikom.

Nieprzestrzeganie obowiązków przez pracodawce

Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować złym stanem zdrowia pracowników, a także niezdolnością do wykonywania dotychczasowej pracy. Warto więc przestrzegać tych kryteriów i dostosować się do nich. Jedzenie nie jest opodatkowane, jeśli suma przeznaczona na jedzenie nie przekroczy w miesiącu 190 złotych. Nie jest to zbyt wielka suma, dlatego nie powinna zniechęcać pracodawców. Kalorie są bardzo ważnym elementem codziennej diety każdego człowieka i powinny być dostarczane według zapotrzebowania. Każdy ubytek naraża nasze zdrowie.