Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Dzięki niemu możemy zabezpieczyć rodzinę po swojej śmierci czy też zapewnić sobie środki finansowe w sytuacji, gdy na skutek choroby będziemy niezdolni do pracy albo stracimy pracę.

 

Różne rodzaje polis

 

Zdecydowanie największą popularnością cieszy się polisa ochronna na wypadek śmierci. Jest to polisa, z której towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci naszym bliskim lub wskazanym osobom określoną w polisie kwotę. Polisa te dostępna jest także w rozszerzonej wersji. Dzięki temu możemy zabezpieczyć się na wypadek kalectwa, ciężkiej choroby, długotrwałego pobytu w szpitalu. Polisa na życie może mieć jeszcze inny wariant. Będzie to polisa połączona z oszczędzaniem. W przypadku takiego ubezpieczenia na życie będziemy opłacać okresową składką, a gdy dożyjemy określonego wieku, otrzymamy pieniądze z polisy. Pieniądze z polisy otrzymają także spadkobiercy w razie naszej śmierci. Wśród polis na życie są także polisy inwestycyjne. W tym przypadku w naszym imieniu towarzystwo ubezpieczeniowe zainwestuje część składki. Pod koniec umowy ubezpieczenia wypłaci nam określoną kwotę. Pamiętajmy, że umowa jest w tym przypadku dość ryzykowana. Jeżeli zdecydujemy się rozwiązać ją przed czasem, narażamy się na konieczność poniesienia wysokich opłat likwidacyjnych.

Co zapewnia ubezpieczenie?

 

Jeszcze zanim podpiszemy umowę, powinniśmy się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – w skrócie OWU. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest ich dostarczenie jeszcze przed podpisaniem umowy. W OWU jest bardzo dokładnie określony zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU znajduje się także katalog wyłączeń. Są to sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania albo wypłaci je, ale w znacznie niższej wysokości. W większości towarzystw ubezpieczeniowych odszkodowania nie otrzymamy, gdy przyczyniliśmy się do powstania szkody na przykład prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Nasi bliscy lub wskazane przez nas osoby nie otrzymają żadnych pieniędzy także w przypadku śmierci, która nastąpiła w wyniku samobójstwa.