Ubezpieczenie na życie: polisa, którą warto mieć

Ubezpieczenie na życie: polisa, którą warto mieć

Ubezpieczenie na życie to jedna z tych polis, którą bez wątpienia warto wykupić. Gwarantuje ona ochronę nie tylko nam jako osobom ubezpieczonym, ale również naszym bliskim. Dzięki polisie na życie nie muszą oni przynajmniej przez jakiś czas martwić się tym, za co spłacać kredyt czy opłacać rachunki. Obecnie polisę na życie oferuje większość ubezpieczycieli działających w naszym kraju.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to przede wszystkim ubezpieczenie dobrowolne. Zawierane jest ono z dowolnie wybranym ubezpieczycielem. Zapewnia ochronę na wypadek:

  • śmierci;
  • choroby;
  • nieszczęśliwego wypadku.

W zależności od indywidualnych potrzeb zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać znacznie zwiększony. Pieniądze z ubezpieczenia trafią albo do osoby ubezpieczonej (jeśli nie dojdzie do jej śmierci), albo do osoby uposażonej (w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej). To, na co zostaną one przeznaczone ubezpieczyciela nie interesuje.

Co wpływa na wysokość składki?

Jeśli decydujemy się na wykupienie polisy na życie, powinniśmy pamiętać, że będzie to wiązało się z koniecznością opłacania składki. Wpływ na jej wysokość ma między innymi:

  • długość trwania umowy – im dłuższa, tym wyższa składka;
  • wiek – im starsza osoba ubezpieczona, tym wyższa składka. Warto dodać, że wiele firm ubezpieczeniowych niezbyt chętnie ubezpiecza osoby po sześćdziesiątym piątym roku życia;
  • wykonywany zawód – im jest to bardziej ryzykowny zawód, tym wyższa składka. Do zawodów o wysokim ryzyku zalicza się między innymi policjantów, strażaków, pilotów;
  • wysokość sumy ubezpieczenia – wraz z jej wzrostem wzrasta również składka;
  • stanu zdrowia, przebytych w przeszłości chorób, a także tych chorób, które występują obecnie;
  • dodatkowych wariantów ubezpieczenia.

Polisa na życie to świetny sposób na to, aby zabezpieczyć siebie i swoich bliskich. Przedstawione informacje to jedynie niewielka część tego, co można powiedzieć na temat ubezpieczenia na życie. Skoncentrowaliśmy się jednak na tych, które mogą być uznane za najważniejsze.