Wypłata odszkodowania z ubezpieczeń samochodowych

Wypłata odszkodowania z ubezpieczeń samochodowych

Osoba ubezpieczona z pewnością chce możliwie jak najszybciej otrzymać odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zobaczmy, jak szybko towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania z polisy OC oraz z dobrowolnych polis Autocasco i NNW.

 

Z polisy z OC

 

O kolizji powinien zostać powiadomiony ubezpieczyciel sprawcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni zobowiązane jest do przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia oceny stanu technicznego samochodu. Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia o szkodzie. Jeśli jednak istnieją jakieś przeszkody ( brakuje dokumentów dotyczących wypadku, gdyż policja prowadzi postępowanie wyjaśniające), to wypłata odszkodowania może nastąpić później. Termin nie może jednak przekroczyć 90 dni. Poza tym o tym, że wypłata odszkodowania nastąpi później, towarzystwo ubezpieczeniowe musi pisemnie powiadomić poszkodowanego. Od dnia, w którym sporne kwestie zostaną wyjaśnione, towarzystwa ubezpieczeniowe ma 14 dni na wypłatę odszkodowania. W sytuacji, gdy sprawca nie miał ubezpieczenia OC, odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych

 

Ubezpieczeni8e od następstw nieszczęśliwych wypadków czy Autocasco to ubezpieczenia dobrowolne. W ich przypadku na wypłatę odszkodowania towarzystwa ubezpieczeniowe również mają 30 dni. Podstawą prawną w przypadku tych ubezpieczeń są przepisy Kodeksu cywilnego. Reguluje to szczegółowo artykuł 817 Kodeksu. Termin ten może zostać wydłużony, ale tylko wtedy, gdy wyjaśnienie okoliczności szkody wymaga więcej czasu. Podobnie, jak w przypadku odszkodowań z tytułu OC, obowiązkiem ubezpieczyciela jest poinformowanie ubezpieczonego o opóźnieniu na piśmie.

W razie, gdy pojawią się problemy z towarzystwem ubezpieczeniowym, można skontaktować się z biurem Rzecznika Finansowego. W pierwszej jednak kolejności należy złożyć reklamację w towarzystwie ubezpieczeniowym. Reklamacja musi zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni – w wyjątkowo skomplikowanych sprawach w ciągu 60 dni.