Kredyt gotówkowy na wakacyjne wojaże

Kredyt gotówkowy na wakacyjne wojaże

Wyjazd wakacyjny zazwyczaj wiąże się ze sporym wydatkiem, nierzadko przekraczającym możliwości domowego budżetu.

W tej sytuacji z pomocą przychodzi kredyt gotówkowy, który można przeznaczyć na dowolny cel.

Minimum formalności

Kredyt gotówkowy może uzyskać każdy, kto posiada udokumentowane źródło dochodów. Godny podkreślenia jest fakt, że respektowane są dochody z tytułu umowy o pracę, umów cywilnych, świadczeń emerytalno-rentowych, a nawet dochody uzyskiwane z tytułu najmu. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Pierwszym krokiem, który umożliwia uzyskanie kredytu gotówkowego, jest poprawnie wypełniony wniosek kredytowy – można to zrobić za pośrednictwem internetu, jak również bezpośrednio w oddziale banku. Na podstawie danych zawartych we wniosku kredytowy pracownik banku dokonuje wstępnej oceny zdolności kredytowej, a także przygotowuje ewentualne dokumenty, niezbędne do finalizacji przedsięwzięcia, czyli podpisania umowy kredytowej.

Dobrą wiadomością dla potencjalnych kredytobiorców jest fakt, że podczas składania wniosku o kredyt gotówkowy zazwyczaj nie ma konieczności przedkładania zaświadczenia o dochodach – wystarczającym dokumentem jest oświadczenie pożyczkobiorcy. Należy jednak pamiętać, że bank ma prawo zweryfikować zgodność umieszczonych w oświadczeniu informacji ze stanem faktycznym, czyli np. skontaktować się z pracodawcą.

Elastyczne raty

Pozytywna weryfikacja zdolności kredytowej jest równoznaczna z uzyskaniem kredytu gotówkowego. Pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel, bez konieczności przedkładania faktur czy innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie.

Spłata kredytu gotówkowego następuje w wygodnych ratach, dostosowanych do możliwości finansowych kredytobiorcy.

W tym momencie warto podkreślić, że w przypadku wcześniej spłaty zadłużenia bank zwraca proporcjonalną ilość odsetek, dlatego też – w celu zachowania płynności finansowej – warto zdecydować się na dłuższy okres kredytowania, czyli niższe raty, z ewentualną możliwością przedterminowej spłaty.