Performance marketing formą reklamy on-line

Performance marketing formą reklamy on-line

Jedną z form reklamy on-line jest performance marketing, czyli marketing efektywnościowy. Składa się na niego szereg działań, których celem jest osiągnięcie mierzalnego efektu (konwersji).

Reklamodawca, który zdecyduje się na skorzystanie z możliwości, jakie daje performance marketing nie zapłaci więc za to, ile razy reklama zostanie odsłonięta, ale za to, jakie konkretne czynności wykona konsument. Marketing efektywnościowy nie służy więc budowaniu marki. Ma on przełożyć wypracowany wcześniej przez markę wizerunek na pożądane działania konsumentów.

Performance marketing – z jakich narzędzi korzysta?

Performance marketing jest niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych. Także i w Polsce ta forma reklamy on-line wzbudza coraz większe zainteresowanie. Do jego prowadzenia wykorzystywane są bardzo różne narzędzia. Do tych, które są wykorzystywane wyjątkowo często należą:
mobile marketing;
display;
e-mail marketing;
social media marketing.
Narzędziami, które można wykorzystać w performance marketing są także programy lojalnościowe i partnerskie.

Marketingowcy reagują na bieżąco

Główną cechą, która odróżnia performance marketing od innych forma reklamy on-line jest możliwość monitorowania na bieżąco efektów, jakie przynosi kampania reklamowa. Dzięki temu, jeżeli kampania nie przynosi oczekiwanych efektów, można ją zoptymalizować. Stąd też bardzo często kampanie reklamowe performance marketing bardzo często realizuje się w krótkich cyklach. Po każdym z nich bada się efekt, a jeśli nie był on zadowalający, zmienia się elementy kampanii. Sukcesem w performance marketing nie jest bowiem to, ile osób zobaczyło, a następnie kliknęło w reklamę, ale to, ile osób po kliknięciu w reklamę zdecydowało się na wykonanie oczekiwanej akcji. Mówiąc prościej, ile osób po kliknięciu w reklamę zdecydowało się na przykład na dokonanie zakupów.

Reklamodawca, który zdecyduje się na performance marketing osiąga wymierne korzyści finansowe. Płaci bowiem nie za odsłonę reklamy, ale za dokonanie zakupu, wypełnienie ankiety czy za subskrypcję newslettera przez konsumentów. Płaci więc de facto za efektywne działania reklamowe.