Usługi księgowe

Usługi księgowe

Księgowość to niezbędny element każdego przedsiębiorstwa. W zależności od indywidualnych potrzeb oraz charakteru przedsiębiorstwa, istnieje możliwość stworzenia wewnętrznego działu księgowego lub skorzystania z usług jednostek zewnętrznych.


Dział księgowy czy firma zewnętrzna?

Zatrudnienie etatowej księgowej lub stworzenie działu księgowego w firmie wiąże się ze sporym nakładem finansowym, nic więc dziwnego, że alternatywa ta stosowana jest przede wszystkim w dużych firmach.
Małe i średnie przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej wybierają usługi rachunkowe, oferowane przez zewnętrzne firmy. Rozwiązanie to jest zdecydowanie korzystniejsze pod względem ekonomicznym – koszty wynikające z opłat za usługę są znacznie niższe niż utrzymanie etatowego pracownika.
Analizując tę kwestię należy podkreślić, że usługi księgowe oferowane przez jednostki zewnętrzne uwzględniają wszystkie rozliczenia podatkowe, zarówno księgowość skróconą, jak i pełną, choć w przypadku małych i średnich firm konieczność prowadzenia pełnej księgowości pojawia się bardzo rzadko.

Powierz swoje księgi fachowcom

Zlecając realizację zadań związanych z prowadzeniem księgowości firmy jednostce zewnętrznej, przedsiębiorca ma gwarancję, że wszystkie zadania zostaną wykonane w sposób rzetelny i fachowy, co ważniejsze, usługi księgowe uwzględniają także przejęcie odpowiedzialności za wystawiane dokumenty – jest to szczególnie ważne w przypadku wystąpienia ewentualnego błędu, przedsiębiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.
Szczegółowy zakres świadczonych usług ustalany jest indywidualnie, standardowo usługi księgowe obejmują prowadzenie księgowości firmy, warto jednak podkreślić, że istnieje także możliwość przerzucenia na jednostkę zewnętrzną działań związanych z kontaktem z instytucjami nadrzędnymi, czyli ZUS-em oraz urzędem skarbowym.
Usługi księgowe świadczone przez jednostki zewnętrzne to rozwiązanie, które sprawdza się w przede wszystkim w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – obowiązkiem przedsiębiorcy jest w tym przypadku wyłącznie terminowe dostarczanie niezbędnych dokumentów.