Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie turystyczne?

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie turystyczne?

Lato to czas, który sprzyja zagranicznym podróżom. Bez względu na to, czy za granicą zamierzamy spędzić tylko weekend, czy też wybieramy się na dłuższy wypoczynek, do wyjazdu powinniśmy się odpowiednio przygotować. Musimy nie tylko spakować walizki, ale pomyśleć również o wykupieniu polisy turystycznej.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia

 

Jest to najważniejszy element polisy turystycznej, który może nam zaoszczędzić naprawdę bardzo wysokich kosztów leczenia. O ubezpieczenie kosztów leczenia musimy pomyśleć nie tylko, gdy wybieramy się za ocean – do USA czy Kanady – ale także, gdy celem naszej podróży jest jedno z państw Unii Europejskiej. Nawet, gdy będziemy mieli ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego za pewne świadczenia medyczne będziemy musieli dopłacić z własnej kieszeni. Ubezpieczenie kosztów leczenia pozwoli nam uniknąć nie kosztów związanych z wizytą u lekarza rodzinnego, ale także z pobytem w szpitalu. Wybierając polisę zdrowotną pamiętajmy, aby zakresem ochrony obejmowała ona nie tylko nagłe zachorowanie, ale także nieszczęśliwy wypadek. Zadbajmy także o to, aby polisa gwarantowała zwrot kosztów transportu medycznego do Polski – najlepiej bez żadnych limitów. Pamiętajmy, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują rozliczeń bezgotówkowych, inne oddają pieniądze, które zostały wydane na leczenie dopiero po powrocie do kraju. Dla ubezpieczonego rozliczenia bezgotówkowe są bardziej korzystne.

 

Opcje dodatkowe

 

Na pewno warto ubezpieczyć swój bagaż na wypadek kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia. Polisa w tym przypadku może obejmować dodatkowo sprzęt fotograficzny i sportowy. Warto wybrać także polisę, która zapewnia usługi assistance. Ubezpieczyciel może zapewnić przyjazd bliskich i gwarantować hotel przy wypadku samochodowym, czy zapewniać opiekę nad dziećmi, gdy rodzic znajdzie się w szpitalu. Dodatkowe ubezpieczenie może okazać się przydatne także wtedy, gdy my sami lub osoba nam towarzysząca cierpi na chorobę przewlekłą. Nie każda polisa takie choroby uwzględnia.