Przerwa w spłacie kredytu gotówkowego

Przerwa w spłacie kredytu gotówkowego

Niskie stopy procentowe zachęcają do pożyczania pieniędzy w bankach. Klienci indywidualni bardzo chętnie wybierają kredyt gotówkowy. Przy odpowiedniej zdolności kredytowej zostanie on udzielony przez każdy bank, a do tego spłatę można rozłożyć na 10 lat. Do zalet kredytu gotówkowego należy również to, że środki można wydać na dowolny cel. Biorąc kredyt gotówkowy lub jakikolwiek inny, nikt nie zakłada, że pogorszeniu ulegnie jego sytuacja finansowa. Czy jest dobre wyjście, gdy na skutek utraty pracy czy ciężkiej choroby pojawiają się problemy ze spłatą kredytu?

 

Przerwa w spłacie kredytu

 

Osoby, które mają przejściowe problemy finansowe powinny udać się do banku i porozmawiać o przerwie w spłacie kredytu czyli o tak zwanych wakacjach kredytowych. Czasowe zawieszenie spłat kredytu jest rozwiązanie dostępnym obecnie w większości banków. Aby bank ich udzielił, kredytobiorca musi złożyć w banku odpowiedni wniosek. Wniosek ten należy złożyć 14 dni przed terminem spłaty kolejnej raty; wakacji kredytowych banki udzielają tylko w sytuacji, gdy dług jest jeszcze nieprzeterminowany. Banki rozpatrują negatywnie wnioski o zawieszenie spłaty kredytu tych klientów, którzy nie zapłacili kilku rat.

Ile mogą potrwać wakacje kredytowe?

 

Czas trwania przerwy w spłacie kredytu zależy od zapisów w regulaminie danego banku. W niektórych bankach przerwa może trwać tylko miesiąc, ale będą też takie, w których przerwa w spłacie kredytu wynieść może 3 miesiące. Bardzo rzadko spotkać się można z sytuacją, w której bank zawiesza spłatę kilkunastu rat. W większości banków z wakacji kredytowych można skorzystać tylko raz, w niektórych możliwe jest w ciągu jednego okresu kredytowania dwukrotnego zawieszenie spłaty. Z tej drugiej możliwości mogą jednak skorzystać tylko kredytobiorcy, którzy wzięli kredyt na co najmniej 5 lat.

Odroczenie spłaty nie oznacza, że kredytu nie trzeba spłacić. Zadłużenie musi zostać spłacone, ale po wakacjach kredytowych będzie to trwało dłużej niż wynika to z pierwotnie zawartej umowy.