Harmonogram spłaty kredytu

Harmonogram spłaty kredytu

Osoby, które zdecydują się na kredyt w banku, niezależnie od tego jaki będzie jego rodzaj, zawsze po sfinalizowaniu umowy otrzymają dokument o nazwie harmonogram spłaty kredytu. Dla kredytobiorcy jest to bardzo ważny dokument, gdyż to w nim zostały określone zasady spłaty zaciągniętego w banku zobowiązania.

 

Harmonogram spłaty kredytu to zawsze ważna część podpisywanej z bankiem umowy kredytowej.
Jest on przygotowywany dla każdego kredytobiorcy bez względu na to, jaki rodzaj kredytu uzyskał i jaki bank go udzielił. W większości przypadku harmonogram spłaty kredytu to tabela przypominająca jednocześnie kalendarz. Każdy kredytobiorca może wykorzystać harmonogram do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wysokości poszczególnych rat oraz terminów, do których kolejna rata powinna wpłynąć na konto banku. Dla kredytobiorcy bardzo ważne jest to, że w harmonogramie kwoty poszczególnych rat są bardzo dokładnie określone. Urzędnik bankowy przygotowuje harmonogram spłat kredytu bez względu na to czy kredyt będzie spłacany w ratach  malejących, rosnących, równych czy w ratach balonowych.

Harmonogram spłat kredytu zawiera także mnóstwo dodatkowych, przydatnych kredytobiorcy informacji. Są to informacje. Które dotyczą:

  • kwoty kapitału;

kwoty odsetek;

  • wysokości aktualnego oprocentowania kredytu.

W harmonogramie spłat kredytu zostaną uwzględnione również dodatkowe opłaty, oczywiście jeśli umowa kredytowa takowe dodatkowe koszty przewiduje. Są banki, które podają w harmonogramie spłat kredytu poziom salda zadłużenia, które pozostaje do zapłaty po wpłaceniu na konto banku każdej kolejnej raty. Dla kredytobiorców taka informacja jest bardzo cenna. Warto wiedzieć, że w trakcie okresu kredytowania, gdy zmianie ulegnie oprocentowanie kredytu czy okres spłaty, bank zobowiązany jest przygotować nowy harmonogram spłaty kredytu. Jakakolwiek zmiana warunków kredytowania oznacza konieczność przygotowania nowego harmonogramu – kredytobiorca musi być informowany o zmianie wysokości rat i terminach ich wpłaty na bieżąco.