Na te zapisy uważaj kupując AC

Na te zapisy uważaj kupując AC

Ubezpieczenia Autocasco należy do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Najczęściej na wykupienie tego ubezpieczenia decydują się właściciele nowych modeli samochodów. Właściciele aut, które mają powyżej 15 lat raczej nie kupują polisy AC. Przed złożeniem na umowie swojego podpisu, koniecznie powinniśmy się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe zamieszczają bowiem w umowach zapisy, które sprawiają, że w przypadku wystąpienia szkody, otrzymujemy znacznie niższe odszkodowanie lub spotykamy się z odmową jego wypłaty.

 

Rażące niedbalstwo

 

To sformułowanie, którego towarzystwa ubezpieczeniowe używają wyjątkowo często. Jeżeli w trakcie wyceny szkody towarzystwo ubezpieczeniowe dojdzie do wniosku, że powstała ona na skutek rażącego niedbalstwa właściciela samochodu lub jego bliskich, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Co może oznaczać to pojęcie? Jako rażące niedbalstwo uważane są wszystkie zachowania osoby kierującej samochodem, właściciela samochodu lub jego bliskich, które przyczyniły się do powstania szkody, a był na przykład efektem chwilowej nieuwagi. Za takie zachowanie towarzystwo ubezpieczeniowe uzna pozostawienie kluczyków z niezamkniętym samochodzie – jeśli wtedy dojdzie do jego kradzieży, pożegnamy się z odszkodowaniem.

Amortyzacja części

 

Określenie to także cieszy się duża popularnością wśród ubezpieczycieli. Warto wiedzieć, że gdy po wystąpieniu szkody przeprowadza się jej wycenę, to bardzo często jest ona zaniżana. Robi się to obniżając wartość części. Jeśli więc jesteśmy posiadaczami auta ze starszego rocznika, to odszkodowanie, które wypłaci nam towarzystwo ubezpieczeniowe może być naprawdę bardzo niskie.

Zawyżona wartość samochodu

 

Wartość ubezpieczanego przez nas samochodu jest jednym z elementów, które wpływają na wysokość składki. Im wartość ta jest wyższa, tym wyższą składkę będziemy płacić. Ale wartość samochodu nie musi wpłynąć na wysokość wypłaconego nam odszkodowania. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę wartość samochodu w dniu powstania szkody.