Polisa na życie: składka

Polisa na życie: składka

Jednym z częściej wykupywanych ubezpieczeń jest polisa na życie. Na jej wykupienie decyduje się coraz więcej osób. Zapewnia ona bezpieczeństwo nie tylko nam samym, ale również naszym bliskim. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów ubezpieczeń, tak również i tutaj osoba ubezpieczona zobowiązana jest opłacać składkę. Zobaczmy, co ma wpływ na jej wysokość.

Na jaką ochronę można liczyć?

Polisa na życie zapewnia przede wszystkim ochronę na wypadek śmierci. Wówczas pieniądze z polisy otrzymują osoby uposażone przez ubezpieczonego. W zdecydowanej większości przypadków są to bliscy: rodzice, małżonek, dzieci. Oczywiście uposażyć można również osobę niespokrewnioną z nami. Uposażonego można zmieniać przez cały czas trwania umowy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Zanim podpiszemy umowę z ubezpieczycielem powinniśmy bardzo dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to dokument, w którym znajdziemy informacje dotyczące tego, w jakich konkretnie sytuacjach możemy liczyć na wypłatę świadczenia. W OWU ubezpieczyciel pisze również o wyłączeniach, a więc tych sytuacjach, kiedy pieniądze z polisy nie zostaną nam wypłacone.

Wysokość składki

To, jak wysoka jest składka musi korelować ze stopniem ryzyka, jaki ponosi ubezpieczyciel. W związku z tym na jej wysokość ma wpływ:

  • wiek osoby ubezpieczającej;
  • płeć;
  • stan zdrowia;
  • rodzaj wykonywanej pracy;
  • czas obowiązywania polisy;
  • suma ubezpieczenia.

Im starsza jest osoba, która chce skorzystać z polisy na życie, tym z wyższą składką trzeba się liczyć. Jeśli chodzi o wykonywaną pracę, to towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują zawody, w przypadku których ryzyko wypadku bądź choroby zawodowej jest wyższe. Na wyższą składkę muszą nastawić się na przykład piloci, kierowcy, policjanci i strażacy. W przypadku czasu obowiązywania polisy składka jest tym wyższa, im czas ten krótszy. Podobnie jest, jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia. Im jest ona wyższa, tym większa składka. Czasami jednak warto zastanowić się nad tym, czy dobrym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na wyższą sumę ubezpieczenia.