Bank odrzucił wniosek o kredyt hipoteczny: dlaczego?

Bank odrzucił wniosek o kredyt hipoteczny: dlaczego?

Kredyty hipoteczna na zakup nieruchomości zaliczane są do kredytów celowych. Z roku na rok stają się one w Polsce coraz bardziej popularne.  Wielu przyszłych kredytobiorców może być rozczarowanych odmowną decyzją banku. Z jakich przyczyn najczęściej banki odmawiają udzielenia kredytu na zakup mieszkania czy domu?

 

Praca bez umowy na czas nieokreślony

 

Udzielenie kredytu hipotecznego osobom, które zatrudnione są na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony wiąże się dla banku z najmniejszym ryzykiem. Osoby, które pracują na podstawie umowy zawartej na czas określony także mają szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego. Osoby zatrudnione na takich umowach, które chcą zwiększyć swoje szanse na kredyt, powinny zwrócić się do pracodawcy z prośbą, aby wystawił im promesę zatrudnienia. Z prośbą tą należy zwrócić się jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego; jeśli pracodawca wystawi promesę, należy dołączyć ją do wniosku.

Zły stan nieruchomości

 

Kredyt hipoteczny z przeznaczeniem na zakup np. mieszkania zabezpieczany jest między innymi hipoteką w księdze wieczystej mieszkania. W przypadku, gdy kredytobiorcy przestają kredyt spłacać, bank może mieszkanie sprzedać na licytacji, aby odzyskać pożyczone pieniądze. Nie zechce więc udzielić kredytu z przeznaczeniem na zakup nieruchomości – domu, mieszkania – której stan techniczny nie odpowiada współcześnie obowiązującym standardom. Osoby, które chcą nabyć za pieniądze z kredytu hipotecznego dom czy mieszkanie, w których nie ma przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji i sieci energetycznej, mogą być pewne, że bank ich wniosek odrzuci.

Nieprawdziwe informacje podane we wniosku

 

Bardzo często banki odrzucają wnioski kredytowe z powodu błędów oraz nieprawdziwych informacji. Osoby, które zdecydują się na zatajenie czy podanie nieprawdziwych informacji muszą liczyć się nie tylko z odrzuceniem wniosku kredytowego, ale także z tym, że poniosą odpowiedzialność karną.

Powodem, dla którego bank może odrzucić wniosek jest także niska zdolność kredytowa.