Posiłki profilaktyczne – o co chodzi?

Posiłki profilaktyczne – o co chodzi?

Wielu pracowników pracuje w ciężkich warunkach. Warto wiedzieć, że według polskiego prawa powinni oni mieć zapewnione niezbędne udogodnienia. Należą do nich m.in posiłki profilaktyczne.
Te posiłki są zapewnione osobom, które pracują fizycznie w niskich lub wysokich temperaturach. Wykonywanie obowiązków w takich warunków sprawia, że pracownicy potrzebują dużych ilości energii, która powinna być dostarczana wraz z pożywieniem.

Jedzenie, a podatki

Od posiłków profilaktycznych nie jest pobierany podatek, a także nie są pobierane od nich składki. Wynika to z tego, że są zapewnione przed odpowiednie przepisy BHP. Posiłki profilaktyczne powinny posiadać w swoim składzie następujące substancje odżywcze: od 50 do 55 % węglowodanów, 15% białek oraz od 30 do 35% tłuszczy. Wskazane jest, by łączna wartość kaloryczna jednego posiłku wahała się w granicach 1000 kcal. Ważne jest to, aby te posiłki były przygotowywane oraz spożywane w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych. Czasami zdarza się, że pracodawca nie ma możliwości dostarczenia ich pracownikom. W takiej sytuacji jego obowiązkiem jest umożliwienie korzystania swoim podwładnym z odpowiednich punktów gastronomicznych.

Napoje

Należy zwrócić uwagę na to, że posiłki profilaktyczne to nie jest wszystko, co powinien zapewnić pracodawca. Równie istotne to, aby pracownicy mieli dostęp do napojów profilaktycznych. Te napoje powinny mieć odpowiednią temperaturę, której wartość ma być jak najlepiej dostosowana do panujących warunków atmosferycznych. Jeżeli robotnicy łatwo się pocą, gdyż jest gorąco oraz wilgotno, to wówczas w składzie napojów należy umieścić sole mineralne oraz witaminy, które uniemożliwią wystąpienie przegrzania organizmu. Jest to istotne, ponieważ przegrzanie może w konsekwencji doprowadzić do udarów lub omdleń. Szczegółowe informacje dotyczące posiłków oraz napojów profilaktycznych można znaleźć w internecie. Znajdują się one na stronach internetowych przygotowanych przez osoby, które posiadają bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w tej materii.