Ubezpieczenia zdrowotne na czas podróży

Ubezpieczenia zdrowotne na czas podróży

Przed podróżą warto ubezpieczyć się na wypadek zachorowania. W państwach Unii Europejskiej chronić nas będzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w skrócie EKUZ.

 

Co zapewnia EKUZ?

 

Karta potwierdza, że mamy prawo leczyć się na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia w państwach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii. Karta wydawana jest po złożeniu wniosku przez osobę, która jest uprawniona do leczenia w ramach NFZ. Z kartą EKUZ mamy prawo do opieki medycznej tylko w publicznych placówkach służby zdrowia na warunkach, jakie panują w państwie, w którym przebywamy. Jeśli korzystanie z opieki medycznej jest częściowo tam odpłatne, to my także te koszty będziemy musieli ponieść (jeśli mamy dodatkowe ubezpieczenie, koszty te pokryje ubezpieczyciel). Kartę EKUZ otrzymamy po złożeniu odpowiedniego wniosku w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia lub w jego delegaturze. Wniosek o wydanie EKUZ możemy złożyć również drogą elektroniczną. Karta EKUZ z reguły jest ważna sześć miesięcy.

Turystyczna polisa zdrowotna

 

Może być zamiennikiem lub uzupełnieniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W razie choroby towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty pomocy medycznej. Turystyczna polisa zdrowotna bardzo często gwarantuje także opłacenie kosztów transportu medycznego do kraju, akcji poszukiwawczej oraz przyjazdu i zakwaterowania osoby bliskiej. Może dodatkowo obejmować również assistance dla tego, kto na czas naszej nieobecności zaopiekuje się mieszkaniem.

Na to zwróćmy uwagę

 

Wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe i polisę upewnijmy się, czy ubezpieczenie pokryje koszt leczenia na terenie krajów, przez które możemy przejeżdżać. Sprawdźmy, jak definiowany jest ubezpieczyciela obszar działania polisy. Czasem podstawą są tylko państwa Unii Europejskiej, a czasem jest to cały świat. Sprawdźmy również wyłączenia, a więc sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje kosztów leczenia, np. nietrzeźwość, uprawianie sportów ekstremalnych, przebywanie na obszarach objętych wojną.