Ubezpieczenie na życie: chroni Ciebie i Twoich bliskich

Ubezpieczenie na życie: chroni Ciebie i Twoich bliskich

Ubezpieczenie na życie to dobre rozwiązanie, gdy chcemy zabezpieczyć swoją rodzinę po swojej śmierci, ale też zapewnić sobie środki finansowe w razie utraty pracy czy choroby.

 

Kilka rodzajów ubezpieczeń na życie

 

O ubezpieczeniu na życie powinnyśmy pomyśleć wtedy, gdy jeszcze jesteśmy młodzi i aktywni zawodowo. Polisy na życie dostępne są w różnych wariantach. Niektóre z nich mają limity wiekowe – najczęściej jest to 75 lat. W ofercie niektórych towarzystw ubezpieczeniowych są polisy przeznaczone specjalnie dla starszych osób. Osoby, które skończyły 60 lat muszą liczyć się, że towarzystwo ubezpieczeniowe wyliczy im wyższą składkę niż dla osób młodych. Najbardziej popularne są polisy na życie na wypadek śmierci. Z tej polisy osoba uposażona (wskazuje się ją przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Jest to osoba, która otrzyma pieniądze z polisy po śmierci ubezpieczonego) otrzyma kwotę określoną w polisie. Kolejnym wariantem polisy na życie może być taka, która zapewni parasol finansowy na wypadek, gdyby w wyniku wypadku lub choroby ubezpieczony stał się niezdolny do samodzielnego życia. W tym przypadku rodzina otrzyma odpowiednią, określoną w polisie kwotę, która pomoże bliskim w sprawowaniu opieki.

 

Ważne pytania

 

Osoby, które chcą ubezpieczyć się na życie bardzo często pytają, czy muszą robić badania lekarskie. Zależy to od regulaminu danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W niektórych wystarczy, gdy ubezpieczający się złoży oświadczenie. Ale zatajenie choroby może skutkować problemami z wypłatą odszkodowania. Większość towarzystw ubezpieczeniowych domaga się, aby badania lekarskie wykonały osoby, które wykonują niebezpieczny zawód, są w podeszłym wieku lub zdecydowały się na wysoką sumę ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że koszt badań wykonywanych na żądanie ubezpieczyciela jest przez niego pokrywany. Osoby, które wybrały polisę inwestycyjną muszą pamiętać, że za rezygnację ponieść mogą bardzo wysokie koszty. Zawarcie takiej umowy trzeba więc dobrze przemyśleć lub szukać ubezpieczyciela, który zwraca wpłacone składki.