Ubezpieczenie na życie przy kredycie

Ubezpieczenie na życie przy kredycie

Ubezpieczenie kredytu na wypadek zdarzeń losowych takich, jak nieszczęśliwy wypadek, utrata pracy, poważne zachorowanie jest dzisiaj sprzedawane prze banki razem z umową o kredyt gotówkowy lub hipoteczny. Z uwagi na to, że niektóre umowy dają możliwość spłaty tylko kilku rat, a do tego bardzo często mnożą trudności z wypłatą świadczenia gdy dojdzie do sytuacji objętej ubezpieczeniem. Dlatego koniecznie należy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

 

Nie tylko polisa oferowana przez bank

Ubezpieczenie na życie sprzedawane przez bank w umowie kredytowej może nie spełniać naszych oczekiwań. W takiej sytuacji mamy prawo do wybrania innego ubezpieczyciela i zawarcia w nim umowy. Ale uwaga! Zawierana z towarzystwem ubezpieczeniowym umowa musi spełniać oczekiwania i kryteria, które stawia bank. Koniecznie powinniśmy się upewnić, czy zawiera ona klauzulę dotyczącą utraty pracy albo zdolności do niej. Poza tym powinniśmy się upewnić na jakich warunkach zostanie wypłacone odszkodowanie w sytuacji śmierci kredytobiorcy. Pamiętajmy też o tym, że w razie, gdy dojdzie do sytuacji objętej ochroną, wszystkie formalności musimy załatwić, jak najszybciej.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie

 

Niektóre banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia na życie. Jeżeli mamy już taką polisę, sprawdźmy, czy zostanie ona zaakceptowana przez bank, w którym wzięliśmy kredyt. Dzięki temu oszczędzimy naprawdę duże pieniądze. W przypadku kredytu hipotecznego warto wybrać polisę na życie z cesją na bank. W przypadku śmierci kredytobiorcy pozostałą część kredytu spłaci towarzystwo ubezpieczeniowe – spadkobiercy nie zostaną obciążeni spłatą.

Wcześniejsza spłata kredytu

 

Jeżeli zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę kredytu, to pamiętajmy, że nie mamy prawo do ubiegania się zwrotu części składki za okres ochrony, z którego nie korzystaliśmy. Z roszczeniem o zwrot składek za niewykorzystany okres możemy wystąpić przez 3 lata od spłacenia kredytu. Po tym czasie roszczenie przedawni się.