Jak polisa dla turystów?

Jak polisa dla turystów?

Lato sprzyja zagranicznym podróżom. Przed wyjazdem warto ubezpieczyć się na wypadek problemów ze zdrowiem. Jakie ubezpieczenia potrzebują podróżni?

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

Zapewnia prawo do opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz EOG. Kartę EKUZ wydają wojewódzkie oddziały NFZ osobom, które są uprawione do leczenia w ramach funduszu. W krajach Unii, w Szwajcarii i Norwegii mamy prawo do korzystania z opieki medycznej na takich zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. Nie zawsze więc skorzystamy z tej opieki bezpłatnie. Karta EKUZ nie chroni przed kosztami np. wizyty u lekarza rodzinnego w Szwajcarii, pobytu w szpitalu w Austrii, transportu sanitarnego. Aby nie ponosić tych kosztów potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie.

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów ewentualnego leczenia to najważniejszy element dobrego ubezpieczenia dla podróżnych. W przypadku kupowania polisy, musimy zadbać o to, aby chroniła ona zarówno przed poniesieniem kosztów leczenia, ale także aby obejmowała zwrot kosztów akcji ratowniczych, poszukiwawczych i transportu sanitarnego. W przypadku wyjazdów do krajów Unii Europejskiej ustalamy sumę ubezpieczenia na poziomie przynajmniej 30 tysięcy euro. Jeśli wybieramy się w podróż za ocean, suma ubezpieczenia powinna wynosić 150-200 tysięcy euro.

Dodatkowe elementy ubezpieczenia

 

Uzupełnieniem polisy zdrowotnej może być ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkową opcją do ubezpieczenia turystycznego może być także ubezpieczenia bagażu. Ubezpieczenie bagażu obejmuje jego zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie. Większość ubezpieczycieli nie ponosi odpowiedzialności zw cenne przedmioty (np. biżuterię), które znajdowały się w skradzionej czy zniszczonej walizce. Możemy ubezpieczyć także sprzęt sportowy.  Umowę ubezpieczenia warto w tym przypadku zawrzeć na wartość odtworzeniową, a nie rzeczywistą. Polisę możemy rozszerzyć o ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu.