Na co zwrócić uwagę kupując AC?

Na co zwrócić uwagę kupując AC?

Ubezpieczenie Autocasco nie jest obowiązkowe. Kupują je więc tylko nieliczni właściciele samochodów. Z polisą AC wiąże się wiele korzyści, ale powinna ona zostać dobrze dobrana.

 

Odszkodowanie z polisy Autocasco ma być finansową rekompensatą za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież nie tylko samochodu, ale także znajdującego się w nim podstawowego lub dodatkowego wyposażenia albo jego elementów. Dzięki polisie AC każdy właściciel samochodu może spać spokojnie. Przed kupieniem polisy AC warto poznać kilka klauzul stosowanych przez ubezpieczycieli.

Udział własny

 

Jako udział własny w szkodzie określana jest część szkody, którą osoba poszkodowana musi pokryć z własnej kieszeni. Udział własny określany jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwotowa lub procentowo. Nie ma dzisiaj obowiązku zgadzania się na udział własny, nie wyrażając na to zgody można liczyć na wypłatę odszkodowania w całości. Oczywiście będzie się to wiązało z tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe skalkuluje nam wyższą składkę. Są jednak sytuacje, w których towarzystwa ubezpieczeniowe nie stosują tak zwanego wykupienia. W przypadku, gdy:

  • kradzież samochodu nastąpiła z niestrzeżonego miejsca;
  • auto zostało skradzione na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy lub Mołdawii;
  • młodego wieku właściciela samochodu;
  • wypłaty odszkodowania za kolejną, a do tego kosztowną w likwidacji z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego szkodę

ubezpieczyciele nie stosują możliwości wykupienia udziału własnego.

Franszyza integralna

 

Mianem franszyzy określona jest kwota szkody, przy której porywa ją towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku franszyzy integralnej jest to minimalna wartość szkody, do której poszkodowany właściciel pojazdu nie otrzyma odszkodowania. Jeśli jednak wartość szkody przekroczy kwotę franszyzy, to odszkodowanie zostanie wypłacone w całości. Franszyza to rozwiązanie, które najczęściej dla ubezpieczonego jest rozwiązaniem niekorzystnym.
Wybierając polisę Autocasco, powinniśmy wystrzegać się takiej umowy, w której franszyza jest duża.