Ubezpieczenie OC: jak dostać odszkodowanie?

Ubezpieczenie OC: jak dostać odszkodowanie?

Każdy samochód, który jest zarejestrowany w Polsce musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jak uzyskać odszkodowanie, gdy dojdzie na przykład dos tłuczki?

 

Powiadomienie ubezpieczyciela sprawcy

 

To jeden z obowiązków spoczywających na kierowcy, gdy na skutek kolizji ucierpiało jego auto. Obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego jest przeprowadzenie postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego w ciągu 7 dni. Postępowanie to obejmuje oględziny oraz ocenę stanu technicznego pojazdu. Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni od dnia, w którym został powiadomiony o szkodzie. Termin ten może zostać wydłużony do 90 dni, jeśli w sprawie zdarzenia toczy się postępowanie cywilne lub karne. W przypadku, gdy sprawca kolizji nie miał polisy od odpowiedzialności cywilnej, to wypłatę odszkodowania weźmie na siebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Jakie są opcje otrzymania odszkodowania?

 

Kupując ubezpieczenie OC do wyboru są dwie możliwości otrzymania ewentualnego odszkodowania: kosztorysową i bezgotówkową. W przypadku kosztorysowej likwidacji szkody odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie kalkulacji, której dokonał likwidator wyznaczony przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Osobie poszkodowanej zostaną wypłacone pieniądze, to sam poszkodowany zadecyduje o tym,w  którym warsztacie naprawi samochód. Bezgotówkowa likwidacja szkody polega na dokonaniu naprawy w warsztacie wskazanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe – warsztat poszkodowany może wybrać także sam. Po naprawieniu auta, to warsztat otrzyma odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

To warto wiedzieć

 

Osoba poszkodowana w kolizji może poprosić o samochód zastępczy z polisy OC należącej do sprawcy szkody. Auto zastępcze z polisy OC przysługuje aż do chwili naprawy pojazdu osoby, która była poszkodowana. W przypadku naprawia samochodu ze swojego ubezpieczenia Autocasco, być może również poszkodowany ma prawo do samochodu zastępczego. Informacji o tym należy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.